قدردنیای علوم اسلامی و انقلاب اسلامی است

دنیایی که قلم ها قادر به بیان مرز های آن نیستند

در مسائل و مباحث روز دنیای اسلام و انقلاب اسلامی غوطه ور شو ...

اولین شرط ورود به قدر آزادگیست ، آزادگی یعنی، بیان بدون مغالطه و با منابع معتبر.

آنچه ما می گوییم

قدر تمام تلاش خود را میکند ، تا همه حقیقت جویان ، دست به قلم شوند و آخرین نتایج جستجو خود را به اشتراک بگذارند .

در اندیشه قدر ، بیان صادقانه و عاری از مغالطه ، مهمتر از درست یا غلط بودن اندیشه است، ما اینجا در کنار هم هستیم تا به اندیشه درست برسیم.

© تمامی حقوق مادی و معنوی قدر ، محفوظ است.

logo-samandehi