سید صالح  فتوحی

سید صالح فتوحی

نویسنده و پژوهشگر

: درباره من

نویسنده و پژوهشگر اهل استان اصفهان، دارای سابقه کار در نشریات علمی و ادبی

امتیاز : 12
مقالات : 12