Ghadr , قدر , وبسایت علمی و فرهنگی قدر
علیرضا کفایتی

علیرضا کفایتی

برنامه نویس

: درباره من

امتیاز : 11
مقالات : 4