سید مهدی

سید مهدی

برنامه نویس، و مقاله نویس

: درباره من

علاقه به نوشتن دارم به شدت علاقه مند به تاریخ (به خصوص جنگ های صلیبی)

امتیاز : 3
مقالات : 2