طالبان؛ افراط یا اعتدال!؟


سید صالح فتوحیسه‌شنبه 03 اسفند 1400
10,4امتیاز علمی این اثر

مقدمه
گروه طالبان یکی از گروه های بنیادگرای اسلامی است که ریشه ایجاد و شکل گیری آن به دوران جنگ شوروی و افغانستان در سال ۱۹۷۹ و تربیت جهادگران مسلمان در افغاستان باز می گردد.
گروهی که به رهبری ملا محمد عمر از سال ۱۹۹۴ تا سال ۲۰۰۱ با خط مشی افراطی و بنیادگرایانه  در افغانستان حکومت را به دست گرفت و در این سال‌ها بسیاری از حقوق و آزادی های مردم افغانستان از جمله زنان را محدود یا سرکوب کرد.
در سال ۲۰۰۱، آمریکا در واکنش به ماجرای ۱۱ سپتامبر به افغانستان حمله کرد و حکومت طالبان را از بین برد اما این نابودی کامل نبود و تعدادی از رهبران و سران طالبان به کشورهای همسایه به خصوص پاکستان فرار کرد تا همچنان طالبان به حیات خود ادامه دهد.
احیای دوباره
پس از گذشت ۲۰ سال از سقوط طالبان در افغانستان در سال ۲۰۲۱ دوباره این گروه با تجدید قوا و احیای خود بر دشمنان محلی و حکومت مرکزی فائق آمد و دوباره قدرت را در افعانستان  به دست گرفت.
با قدرت گرفتن طالبان و مواضع صریح آن درباره خروج بیگانگان از کشور، نیروهای آمریکایی پس از بیست سال حضور مداوم در افغانستان و با خرج میلیون ها دلار هزینه از این کشور خارج شدند تا شکستی دیگر برای نقشه های استراتژیکی آمریکا در منطقه خاورمیانه رخ دهد.
افراط یا اعتدال؟
علی رغم اینکه طالبان بر افغانستان مسلط شده است اما همچنان گروه های مخالف اقدامات پراکنده‌ای را علیه طالبان و مردم افغانستان انجام می دهند. با این حال طالبان امارت اسلامی خود را بنا گذاشته و به دنبال ایجاد پیوند و وحدت بین اقوام و مذاهب مختلف در افعانستان است تا با کمک آنها کشور را ارائه کرده و در مقابل بیگانگان از جمله آمریکا بایستد.
در ظاهر چهره طالبان امروزی با طالبان ۲۰ سال پیش فرق کرده است و آنها برای تحکیم پایه های امارت خود به دنبال همکاری و تعامل با کشورهای جهان بویژه کشورهای همسایه هستند. اکنون طالبان شیوه ای جدید در حکمرانی را در پیش گرفته که سبک آن با شیوه ۲۰ سال پیش متفاوت است.
هر چند هنوز حکومتی مطلوب با معیار های آزادی، رعایت حقوق بشر و ... که مدنظر سازمان ملل است در افغاستان ایجاد نشده اما به نطر می رسد طالبان از رویکرد صرفا افراطی فاصله گرفته و تاحدی رویکرد میانه روی و تعامل را در پیش گرفته است.
تحولات آینده در افغانستان و اقدامات پیش رو این مسئله را پیش تر مشخص می کند. امنیت منطقه خاورمیانه و همچنین جنوب آسیا به تحولات افعانستان و اقدامات آینده طالبان گره خورده است و قدرت های بزرگ جهانی و منطقه ای منتظر این تحولات هستند تا سیاست های جدیدی را در قبال افعانستان اتخاذ کنند.
به هرحال ایجاد ثبات و آرامش در افعانستان از یک رو نیازمند ایجاد پیوندی ناگسستنی بین اقوام این کشور و همچنین تعامل سازنده طالبان با این اقوام و کشورهای همسایه می باشد.

منابع

معادلات سرنوشت یا سرنوشت معادلات در افغانستان، محمد فرهاد کلینی، کارشناس ارشد مسائل استراتژیک و سیاست خارجی، مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی

منبع

این نوشته را به اشتراک بذارید :
کپی کردن لینک

گفتگو راه تعامل

اگر در مورد این نوشته سوالاتی دارید و یا اینکه فکر میکنید اشکالاتی دارد ، بهترین راه گفتگو مستقیم با نویسنده و سایر کاربران است

← حساب کاربری خود را ایجاد کرده و گفتگو را شروع کنید