ماشین تحول


سید صالح فتوحیسه‌شنبه 03 اسفند 1400
10,4امتیاز علمی این اثر

مفهوم ماشین تحول به ماشین  بخار اشاره دارد. به عبارتی ماشین  بخار مانند یک ماشین تحول بود که جهان و در راس آن قاره اروپا را متحول کرد.
اختراع ماشین بخار توسط جیمز وات دانشمند اسکاتلندی و در پی آن دوران انقلاب صنعتی در بازه ی زمانی ۱۷۶۰ تا ۱۸۴۰ موج عظیمی از تحولات را در جهان ایجاد کرد. اختراع ماشین بخار که مظهر و نشانه ی انقلاب صنعتی است قاره ی اروپا و به تبع آن دیگر نقاط جهان را از یک دوره سنتی به یک دوره صنعتی و تحول هدایت کرد.
اختراع ماشین بخار باعث ایجاد تحولات عظیم در زمینه های بافندگی، حمل و نقل و کشاورزی شد و آغازی برای اختراعات جدید و بزرگ مانند لوکوموتیو، کشتی بخار و... شد.

با اختراع ماشین بخار و شکل گیری دوران انقلاب صنعتی نظام اقتصادی فئودالی به یک نظام صنعتی  تبدیل شده و رابطه سرف و زمین دار به رابطه کارگر و سرمایه تبدیل می شود. نظام صنعتی باعث شکل گیری طبقات جدیدی در کشور های اروپایی به نام طبقه کارگر و سرمایه دار می شود و تجارت و بازرگانی را گسترش می دهد.

اختراع ماشین بخار سرآغازی برای پیشرفت و تحول روزافزون کشورهای اروپایی و اختراعات جدید دانشمندان و مخترعان در زمینه های مختلف بود. اختراع ماشین بخار و در پی آن شکل گیری انقلاب صنعتی علاوه بر اینکه دستاوردهای عظیم و مهمی برای کل جهان و به خصوص قاره اروپا به همراه داشت، معایبی نیز از جمله مهاجرت دهقانان، بهره کشی از کارگران، گسترش استعمارگری کشورهای اروپایی، غارت منابع و معادن کشور های آسیایی و آفریقایی وهمچنین آلودگی های محیط زیستی را به همراه داشت. در واقع ماشین بخار و انقلاب صنعتی زمینه ای بود برای تحولات و دستاورد های عظیم که منجر به تحول جهان شدند.

بسیاری از اختراعات پیشرفته ای که امروز شاهد آن هستیم به گونه ای نشات گرفته از پیامد ها و دستاورد های انقلاب صنعتی و ماشین بخار می باشند.

این نوشته را به اشتراک بذارید :
کپی کردن لینک

گفتگو راه تعامل

اگر در مورد این نوشته سوالاتی دارید و یا اینکه فکر میکنید اشکالاتی دارد ، بهترین راه گفتگو مستقیم با نویسنده و سایر کاربران است

← حساب کاربری خود را ایجاد کرده و گفتگو را شروع کنید