نتایج چهار مقاله پیرامون ازدواج، خودارضایی، پورنوگرافی


امیرحسین دادگسترسه‌شنبه 21 تیر 1401
10,3امتیاز علمی این اثر

وسواس، بی اختیاری و تکانشگری با خودارضایی رابطه مثبت و سلامت معنوی و عزت نفس با خودارضایی رابطه منفی دارند.1

بر مبنای تحقیقی که در سال 1395 در بین 54 نوجوان 15 تا 18 سال صورت گرفته؛ عوامل زمینه ساز مصرف پورنوگرافی توسط نوجوانان را اینطور گزارش کرده است: 

« - نحوه پوشش مردم جامعه عاملی تحریک کننده است، 

- شیوع بالای رفتارهای جنسی در بین همسالان به علت تغییرات ارزشی حوزه ازدواج، 

- بسته بودن و محدودیت در جامعه، 

- ضعف فرهنگ سازی در جامع از رسانه ملی، هجوم فرهنگی و جنگ نرم، 

- نمادهای محرک و مشوق برای بازدید از لینک های نامتعارف و استفاده از نماد های جنسی در تبلیغات رسانه ای . (پسری 17 ساله می گوید: برای مثال میری سوالات امتحان نهائی را سرچ کنی، بعد میبینی که آموزش مسائل سکسی برات میاد).

- دسترسی آسان و بدون هزینه، جذابیت، 

- هیجان و نوآوری ساختار فضای مجازی برای سنین نوجوانی، 

- ناکارآمدی مدارس در توانمندسازی جوانان در رسانه و آموزش سواد رسانه ای در حوزه آسیب‌های جنسی، ضعف آموزش و کیفیت آن در مورد سواد رسانه ای در مدارس، ضعف مشاوره قابل اعتماد در مدارس.2»


رضایتمندی زناشویی در کسانی که در هنگام ازدواج دارای میزان تحصیلات و سن بالاتری بوده اند بیشتر است.

رضایتمندی در زوج هایی بیشتر است که بین آن ها احترام متقابل حکم فرماست و دارای مهارت ارتباطی و مفاهیم بیشتری با هم هستند. 

جاذبه به تنهایی کمتر از سرمایه گذاری، نگرش مثبت و تفاهم، در رضامندی زناشویی تاثیر دارد.3

آموزش مهارت های زندگی تاثیر مثبتی در میزان افزایش رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل داشته است.4منابع

1- مرعشی، س.، محرابیان، ط.، 1396. بررسی همبستگی وسواس- بی اختیاری, تکانشگری, سلامت معنوی و عزت نفس با خودارضایی جنسی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1395. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

منبع اینترنتی

2- خلج آبادی فراهانی، ف.، 1400. عوامل ساختاری زمینه ساز مصرف پورنوگرافی در اینترنت در بین جوانان شهرتهران؛ یک مطالعه کیفی. مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

منبع اینترنتی

3-میراحمدی زاده، ع.، نخعی، ن.، طباطبایی، س.، شفیعیان، ر.، 1382. رضامندی زناشویی و تعیین عوامل تاثیر گذار بر آن در شیراز. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

منبع اینترنتی

4- مومنی رضا,هاشمی راد فرشته، تاثیر آماری آموزش مهارت های زندگی بر رضایت زندگی زناشویی دانشجویان متاهل

منبع اینترنتی

این نوشته را به اشتراک بذارید :
کپی کردن لینک

گفتگو راه تعامل

اگر در مورد این نوشته سوالاتی دارید و یا اینکه فکر میکنید اشکالاتی دارد ، بهترین راه گفتگو مستقیم با نویسنده و سایر کاربران است

← حساب کاربری خود را ایجاد کرده و گفتگو را شروع کنید