قوه قضائیه در آمریکا، چگونگی عملکرد و وظایف آن


سید صالح فتوحیسه‌شنبه 03 اسفند 1400
10,4امتیاز علمی این اثر

مقدمه

نظام سیاسی حاکم بر ایالات متحده آمریکا یک نظام فدرالیسم مبتنی بر لیبرالیسم،سکولاریسم و دموکراسی می باشد. در این نظام سیاسی هر ایالت آمریکا دارای یک دولتی ایالتی با سه قوه مجزا می باشد و دارای یک کنگره است که از دو مجلس سنا و نمایندگان تشکیل شده است و هر ایالت دارای ارتشی است که گارد ملی نامیده می شود. 

در سطح فدرال یک حکومت مرکزی با سه قوه مجزا وجود دارد. کنگره فدرال هم از دو مجلس سنا و نمایندگان تشکیل شده است. در این سیستم حکومت مرکزی مسئولیت اعلان جنگ و صلح، تشکیل ارتش، تنظیم سیاست خارجه، تنظیم روابط بین ایالت ها و .... را دارا می باشد و تمامی ایالت ها باید از حکومت مرکزی تبعیت بکنند. 

در ایالات متحده آمریکا، در سطح فدرال یا مرکزی، قوه قضائیه شامل دیوان عالی فدرال و در سطح ایالت‌ها شامل  دیوان عالی ایالتی و سایر دادگاه می‌شود که هر کدام وظایف خاصی را برعهده دارند. در ادامه نکات حائز اهمیتی درباره قوه قضائیه در آمریکا، چگونگی عملکرد و وظایف آن مطرح می‌شود.

دیوان عالی فدرال
در سطح فدرال عالی ترین نهاد قضایی یعنی همان قوه قضائیه وجود دارد که در آمریکا دیوان عالی فدرال نامیده می‌شود. این دیوان از ۹ قاضی باتجربه، منصف و عادل تشکیل شده که توسط رئیس جمهور آمریکا انتخاب می‌شوند. البته قضات انتخابی باید توسط مجلس سنا تائید شوند تا به سمت خود منصوب شوند. این قضات به صورت مادام العمر فعالیت می‌کنند مگر اینکه دچار بیماری، فوت، فساد یا... شوند. دیوان عالی فدرال دارای یک سری وظایف و اختیاراتی است که برخی از این وظایف به شرح زیر می‌باشند؛
تفسیر قانون اساسی فدرال _ نظارت بر اجرای قانون اساسی فدرال _ رسیدگی به دعوای بین ایالت‌ها _ بررسی موارد نقض حقوق شهروندان _ بررسی مصوبات گنگره و قوه مجریه و ....
دیوان عالی فدرال با برخورداری از وظایف و اختیارات گوناگون، بر عملکرد قوه مجریه و گنگره در آمریکا نظارت دارد و مانع از ایجاد دیکتاتوری و استبداد می‌شود.

دیوان عالی ایالتی
همانطور که گفته شد؛ در ایالات متحده آمریکا در هر ایالت یک دولت ایالتی با سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه وجود دارد. قوه قضائیه در ایالت ها، دیوان عالی ایالتی نامیده می‌شود. این دیوان از ۷ تا ۹ قاضی باتجربه و عادل تشکیل شده که به صورت مستقیم از طرف مردم انتخاب می‌شوند. این مسئله نمادی از دموکراسی و اهمیت به آرا مردم است. دیوان عالی ایالتی دارای یک سری وظایف و اختیاراتی است که به شرح زیر می‌باشند.
تفسیر قانون اساسی ایالتی _ نظارت بر عملکرد قوای ایالتی _ نظارت بر اجرای قانون اساسی ایالتی و دیگر وظایف.
سایر دادگاه ها
سیستم قضایی ایالت های آمریکا علاوه بر اینکه دارای یک دیوان عالی ایالتی است، دارای چندین دادگاه مختلف است که هرکدام وظایفی دارند. 

این دادگاه ها عبارتند از:
دادگاه ناحیه‌ای: این دادگاه مسئول رسیدگی به پرونده‌های عادی و جنایی در سطح ایالتی هستند. قضات دادگاه‌های ناحیه‌ای توسط رئیس جمهور و تایید مجلس سنا به صورت مادام العمر فعالیت می‌کنند.

دادگاه استیناف: گونه‌ای دیگر از دادگاه ها در سطح ایالتی، دادگاه‌های استیناف هستند که قضات آن توسط رئیس جمهور و با تائید مجلس سنا برای مادام العمر انتخاب می‌شوند. این دادگاه مسئول رسیدگی به تخلفات ماموران ایالتی و همچنین رسیدگی به تخلفات ماموران فدرال در ایالت خود می‌باشند.
دادگاه‌های صلح: عملکرد این دادگاه در کشور آمریکا مانند شورا‌های حل اختلاف می‌باشد. این دادگاه به مسائل مربوط به عقد و ازدواج، ارث و... رسیدگی می کنند و قضات در این دادگاه حدالامکان بر اساس انصاف و ریش سفیدی به قضاوت می‌پردازند.
نکته حائز اهمیت این است که در نظام قضایی و سیاسی آمریکا، گنگره توانایی ایجاد دادگاه‌های جدید با توجه به اوضاع و شرایط خاص را دارا می‌باشند.

​منابع

پایگاه تخصصی سیاست بین‌الملل

تحلیلی بر صلاحیت و اختیارات دادگاه‌های فدرال و دیوان عالی فدرال، دکتر منصور وفایی

این نوشته را به اشتراک بذارید :
کپی کردن لینک

گفتگو راه تعامل

اگر در مورد این نوشته سوالاتی دارید و یا اینکه فکر میکنید اشکالاتی دارد ، بهترین راه گفتگو مستقیم با نویسنده و سایر کاربران است

← حساب کاربری خود را ایجاد کرده و گفتگو را شروع کنید