همیاری در ادامه حیات قدر

ما همیشه در قدر ، خدمات خالصانه ارائه داده ایم . .خالصانه از نظر ما ، یعنی ارائه ابزار ها با بهترین کیفیت ، در واقع ما همیشه قبل از توسعه دهنده قدر ، کاربر آن بوده ایم و از دید کاربران ، نیازسنجی میکنیم
اما صادقانه بقا در فضای مجازی بسیار سخت و پر هزینه است ، ما تمام تلاشمان را میکنیم که قدر یک ساعت هم خاموش نشود ، و شما کاربر گرامی نیز میتواند در این راستا ما را همراهی کنید.
حداقل 10000 ريال